Go to Top

Oliveres, Arcadi

Arcadi Oliveres

Doctor en CIències Econòmiques

És doctor en Ciències Econòmiques, professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. És president de Justícia i Pau, president de la Fundació Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès i membre de la Societat Catalana d’Economia. Ha fet diverses publicacions sobre temes de comerç internacional, deute extern, cooperació al desenvolupament i economia de la defensa, les darreres El ciclo armamentista español (amb Pere Ortega ed. Editorial Icaria. Barcelona. 2000) i ¿Quién debe a quién? (amb Joan Martínez Alier. Editorial Icaria. Barcelona.2003).