Go to Top

Olmos, Rafael

Rafael Olmos

Responsable de l’Oficina del Pla de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit

Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (UB), postgraduat en Planificació i Gestió de la Mobilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat per la UPC i la UPF, actualment és responsable de l’Oficina del Pla de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit (SCT).

Anteriorment ha estat funcionari de la Direcció General de Trànsit, director de Serveis de Seguretat Ciutadana a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, responsable de Seguretat Viària de l’SCT, responsable de l’Oficina del Pla de Seguretat Viària de l’SCT, director de l’SCT, director general de la Policia i assessor del conseller d’Interior en projectes transversals.

En l’àmbit acadèmic ha estat professor, i en ocasions coordinador, de matèries relacionades amb el trànsit, la mobilitat i la salut laboral a la UPC, la UPF, l’Escola de Policia de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball del Ministeri de Treball, la Fundació Politècnica de Catalunya i la Fundació Padeia, entre d’altres.

Ha publicat articles en revistes especialitzades, entre els quals cal ressaltar els següents:

• “Investigació de trànsit a la via urbana”. Manuals Tècnics (núm. 3). Barcelona: Direcció General de Seguretat Ciutadana, 1972.

•“Seguretat i prevenció: vigilància. Aspectes generals”. Quaderns Municipals (núm. 13). Barcelona: Policia Local, FMC, 1994.

•“Policia de trànsit”. Quaderns Municipals (núm. 13). Barcelona: Policia Local, FMC, 1994.

•Diccionari de trànsit (coordinador tècnic). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2000.