Go to Top

Ortiz Nasarre, Francisco

Francisco Ortiz Nasarre

Psicòleg i director de Nasarre Consultores, SL.

Psicòleg i tècnic superior en prevenció de riscos laborals, és auditor reglamentari de prevenció de riscos laborals i dirigeix l’empresa Nasarre Consultores, SL.

La metodologia Behavior Based Safety (BBS), o seguretat basada en la conducta, és molt coneguda en el món anglosaxó, sobretot en la indústria pesant (petrolieres, energètiques, acer, etc.). No obstant això, a Espanya està passant desapercebuda per al món de la prevenció. En el fons, és donar un salt del paradigma mecanicista en què ens trobem encara (el concepte lloc de treball tan obsolet en l’actualitat està molt vigent en la legislació espanyola) a un paradigma sistèmic que inclogui un univers més ampli que permeti entendre les conductes insegures i actuar sobre aquestes, i, per tant, sobre els accidents. I el BBS ens hi ajuda.