Go to Top

Pardell, Helios

Helios Pardell

Llicenciat en Medicina i Cirurgia

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB) l’any 1969, és especialista en Medicina Interna i doctor en Medicina i Cirurgia per la UB. Actualment és professor associat de la Facultat de Medicina de la UB i president del Consell Assessor sobre el Tabaquisme del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. També és assessor de l’OMS per a programes de prevenció de malalties cròniques.