Go to Top

Pareja, Montserrat

AR4_ParejaMMontserrat Pareja

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i Catedràtica d’Escola Universitària a la Universitat de Barcelona. El seu principal camp d’investigació són les polítiques d’habitatge desenvolupades a qualsevol nivell de govern i les seves implicacions socials. L’accés a l’habitatge, el règim de tinença, els plans de renovació urbana als barris i la sostenibilitat social són també, entre d’altres, aspectes desenvolupats al llarg de la seva trajectòria acadèmica. Ha participat en nombrosos projectes d’investigació, no només acadèmics, sinó també treballant directament amb tècnics i polítics. La comparació amb altres situacions europees és un element que apareix regularment en la seva investigació. Ha dirigit l’equip espanyol a dos projectes finançats per la Unió Europea: SOCOHO —The importance of housing systems in safeguarding social cohesion— i RESTATE —Restructuring Large Housing Estates in Europe. Good Practises and New Visions for Sustainable Neighbourhoods—. És membre del Comitè de Coordinació de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge (European Network for Housing Research. Ha participat en congressos, conferències i simposis d’àmbit nacional i internacional. Ha publicat articles a revistes internacionals com Urban Studies o Journal for Housing and the Built Environment i és coautora del llibre Habitatge i urbanisme com a eines de desenvolupament sostenible. La necessitat d’anàlisi i actuacions integrades.