Go to Top

Parreño, José Luis

3-3JoseLParreno-1José Luis Parreño

Professor al Departament d’Organització d’Empreses de l’UPC

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Santiago de Compostela, és màster en Ciències Experimentals Biomèdiques per la Universitat de Barcelona (UB)i postgraduat en Biomecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És tècnic en prevenció de riscos laborals amb les especialitats d’Ergonomia i Psicosociologia aplicada i llicenciat en Ciències de l’Educació Física i l’Esport per la UB. Treballa com a professor associat al Departament d’Organització d’Empreses de l’UPC.