Go to Top

Pérez Arriaga, José Ignacio

arton6199José Ignacio Pérez Arriaga

Director de la Càtedra BP d’Energia i Sostenibilitat de la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid

Enginyer industrial elèctric de l’ICAI (Universitat Pontifícia Comillas de Madrid), y PhD y Master of Science en Enginyeria eléctrica pel Massachusetts Institute of Technology, és director de la Càtedra BP d’Energia i Sostenibilitat de la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid, membre de la Reial Acadèmia d’Enginyeria i del Single Electricity Market Committee d’Irlanda. Actualment es professor convidat a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (Boston, EEUU).Ha estat vocal de la Comissió del Sistema Elèctric Nacional (1995-2000)i autor del Llibre blanc sobre la reforma del sector energètic (2005). És membre de l’equip redactor del proper informe del Panell Intergovernamental per al Canvi Climàtic.