Go to Top

Poch, Oriol

AR1_PochOOriol Poch

Arquitecte

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Vinculat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de 1986, des de l’any 1993 treballa en l’Oficina Consultora Tècnica del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en l’Àrea de Seguretat i Salut / Residus. Té un estudi professional des de l’any 1986. És professor de l’assignatura de Seguretat i Prevenció a tercer curs de Arquitectura Tècnica de l’Escola Universitària Elisava (Universitat Pompeu Fabra) des de l’any 2000. És coautor de la publicació Seguretat i Salut (Escola Josep Lluís Sert)