Go to Top

Polítiques públiques de seguretat

Autor(s): Diego Torrente

Àmbit(s): Risc d’inseguretat ciutadana

En les enquestes avaluades es manifesta una valoració força estable sobre el Mossos d’Esquadra, comparades amb les de l’any 2011, í invariable respecte a les policies locals.

Aquestes valoracions es mesuren en dos indicadors: el primer sobre les persones que entren en contacte de manera voluntària amb els Mossos (baixa en un punt respecte al 2011) i el segon, avaluat sobre les denúncies de fets delictius (també sofreix una discreta davallada). En canvi no és així quan es demana l’índex de satisfaccció dels usuaris a l’hora de posar una denúncia personalment, en què la satisfacció es mantè prácticament inalterable.

Es mostren uns indicadors sobre l’evolució de les politiques públiques de seguretat a Catalunya,  que fa referència als recursos econòmics i humans, on queda palès que el pressupost de la DGP trenca la seva tendència històrica i presenta un descens d’efectius i pressupost (tot i que comptant amb altres efectius policials que també operen a Catalunya,en conjunt, se supera la mitja europea), les policies locals s’estanquen i dels Mossos d’Esquadra no se’n té, encara les dades estadístiques correspopnents al 2011 ni indicadors d’eficàcia ni eficiència.

Deixa un comentari