Go to Top

Els accidents greus. 40 anys després de SEVESO
Fòrum de la Seguretat Industrial 2017

Portada_XXFSIDescarregar

L’any passat es van complir els 40 anys de l’accident de Seveso, accident que va marcar un abans i un després per les activitats que utilitzen substàncies perilloses. A Catalunya trobem diferents zones amb indústria química i petroquímica. El més conegut és, potser, el complex petroquímic de Tarragona; considerat com el més gran d’aquest tipus al Sud d’Europa; a aquest fet, cal sumar-hi una particularitat més; la seva proximitat a un dels parcs d’atraccions més visitats de tot Europa i una de les zones amb més afluència turística del país.

La publicació de la Directiva, coneguda com Seveso, ha estat fonamental per imposar, en els establiments afectats, una política de prevenció dels accidents greus i impulsar la implantació d’un sistema de gestió de la seguretat que ha de vetllar per tots els aspectes relacionats: organització i personal, identificació i avaluació dels riscos, control de l’explotació i planificació de les situacions d’emergència.

Tanmateix, es poden produir accidents greus en el procés, l’emmagatzematge, les operacions de càrrega i descàrrega, etc. i és important treballar per garantir la convivència entre l’activitat industrial, la seguretat de persones i béns i la sostenibilitat mediambiental.

SUMARI

Presentació
Sr. Josep M. Servent, vicepresident de l’IDES

BALANÇ DE L’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA SEVESO A CATALUNYA
Sr. Isidre Masalles, subdirector general de Seguretat Industrial  i director del Fòrum de la Seguretat 2017

PROPOSTA DE DECRET DE REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS AFECTATS PER LA NORMATIVA D’ACCIDENTS GREUS  I IMPLANTACIÓ TERRITORIAL
Sra. Sophie Tost, responsable d’Establiments amb Risc d’Accidents Greus. Departament d’Empresa i Coneixement i directora del Fòrum de la Seguretat 2017

L’ORDENACIÓ TERRITORIAL I L’URBANISME EN RELACIÓ A LA IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DELS ESTABLIMENTS SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ DE RISCOS INHERENTS ALS ACCIDENTS GREUS EN ELS QUE INTERVINGUIN SUBSTÀNCIES PERILLOSES
Sr. Lluís Laguna, responsable de Normativa i Actuacions Sectorials de la Subdirecció General d’Estratègies Territorials i Coneixement. Departament de Territori i Sostenibilitat

LA SEGURETAT INDUSTRIAL, MÉS ENLLÀ DE LES PERSONES I DELS BÉNS. LA PERSPECTIVA AMBIENTAL
Sra. Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat

LA RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES. PLANIFICACIÓ I ACTUACIÓ
Sra. Núria Gasulla, subdirectora general de Programes en Protecció Civil