Go to Top

Energia, economia i seguretat: vincles estratègics. Informe 2010 de l’Observatori del Risc

Energia, economia i seguretat: vincles estratègics. Informe 2010 de l’Observatori del Risc

Descarregar

L’Informe 2010 de l’Observatori del Risc ha volgut aprofundir en la relació entre l’energia i la seguretat; en una anàlisi que se centra, especialment, en l’energia i l’economia, i els riscos de garantia del subministrament energètic.

El sumari és el següent:

untitledPresentació – Joan Ribó, president i Joan Vallvé, vicepresident

Energia i seguretat – Jordi Dolader

Energia i economia – José Ignacio Pérez Arriaga

El subministrament global de petroli i gas: principals riscos i incerteses – Mariano Marzo

La resta d’autors, han tractat l’energia des de les seves visions particulars:

  • El repte pendent: l’estalvi i l’efi ciència energètica – Pere Torres i Arnau Queralt
  • Riscos associats a les cadenes productives energètiques – Josep Maria Renau
  • Fonts d’energia i seguretat viària – Josep Lluís Pedragosa
  • La seguretat de les infraestructures crítiques – Manel Medina
  • Salut i energia – Rosa Gispert i Ricard Tresserras
  • Efectes de la crisi econòmica sobre la previsió social. Conseqüències a mitjà i llarg termini – José Luis Pérez Torres
  • Risc econòmic i financer – Joan Ramon Rovira
  • Cicles econòmics i seguretat ciutadana – Diego Torrente

SEMÀFORS DEL RISC
Semàfor del risc ambiental – Pere Torres
Semàfor del risc viari – Josep Lluís Pedragosa
Semàfor del risc laboral – Jordi Martínez
Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa – Manel Medina
Semàfor del risc per a la salut – Rosa Gispert i Ricard Tresserras
Semàfor del risc en previsió social – José Luís Pérez Torres
Semàfor del risc econòmic i financer – Joan Ramon Rovira, Sandra Gutiérrez i Raquel Vázquez
Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana – Diego Torrente

Si voleu el llibre en paper, podeu comprar-lo per un import de 20€. Contacteu amb ides@fundacio-ides.org

Autor/s
Institut d'Estudis de la Seguretat

Any
2010

Editorial
Institut d'Estudis de la Seguretat

Pagines
209

ISBN
978-84-614-3503-6