Go to Top

Fòrum de la Seguretat Jurídica. Normalizació i certificació dels riscos legals de les societats mercantil

[buttoFSJURIDICA_2-1n color=gray size=small link=http://www.fundacio-ides.org/ides/wp-content/uploads/FSJURIDICA_2.pdf]Descarregar[/button]

Aquí podeu trobar alguns dels continguts exposats en el Fòrum de la Seguretat Jurídica. Normalització i certificación dels riscos legales de les societats mercantil, dirigir per Francisco Bonatti.

En el marc normatiu actual, després de la reforma del Codi Penal, les persones jurídiques poden ser imputades i condemnades penalment. Aquesta possible condemna és paral·lela i independent de la responsabilitat que pugui afectar als seus representants. Dit d’una altra manera, una empresa que cometi un delicte pot rebre una condemna que es pot materialitzar en forma de multa, amb l’obligació de dissoldre’s o la privació d’exercir alguna activitat concreta.

Tanmateix, la reforma de la Llei de Societats de Capital ha suposat un greu reforçament de les obligacions que tenen els Consells i Administradors a l’hora de prevnir els riscos legals derivats de la activitat empresarial.

El fet que algunes normatives com l’americana o la britànica transcendeixin de les seves fronteres, dibuixen la figura dels compliance officers  o directors de compliment com una de les professions més demandades en el futur.

El teixit empresarial del nostre país es composa, especialment, de petites i mitjanes empreses que han de complir amb la legislació igual que empreses més grans, malgrat no disposar dels mateixos recursos econòmics ni de personal. Això suposa un repte que cal afrontar.

A nivell mundial el fenomen del Compliance ha viscut un procés d’estandardització i normalització que ha comportat la aprovació de les importants ISO 19600 i ISO 37001, i a Espanya la UNE 19601 – Certificació dels models de prevenció de delictes, introduït en el mercat empresarial la exigència de models certificats.

Des del Fòrum de Seguretat Jurídica es va pretendre precisament tractar aquesta temàtica i acostar-la al món de les empreses  per tal de familiaritzar-les amb la identificació dels riscos penals i en les mesures correctores per a fer-ne front.