Go to Top

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur. Riscos i oportunitats d’un nou Estat. Volum 2. Informe 2015 de l’Observatori del Risc

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur. Riscos i oportunitats d'un nou Estat. Volum 2. Informe 2015 de l'Observatori del Risc

Descarregar

Seguint el fil argumental de l’Informe 2014 de l’Observatori del Risc  i ubicant-lo en l’excepcionalitat de la situació de la Catalunya actual, l’IDES i els seus col·legis patrons han cregut convenient mantenir la temàtica de l’any passat, però dotant-la d’un altre punt de vista: com caldria organitzar un nou estat d’una manera més eficaç, moderna i propera a la realitat actual? De quins organismes, entitats i estructures caldria que dotéssim el país per tirar endavant el repte de crear una nova organització més desenvolupada i competent?

El sumari de l’Informe és el següent:

PresentCOBERTA_Webació
Miquel Darnés i Jordi Guix

La visió del director
Joan Ribó

Capítol 1. Riscos i oportunitats de la sobirania energètica de Catalunya. La proposta de Pacte Nacional per a la Transició Energètica
Pere Torres

Capítol 2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya compromesa amb la innovació
Enric Ticó

Capítol 3. Servei Català de Trànsit
Eugenia Doménech

Capítol 4. Garanties a les infraestructures informàtiques d’estat
Manel Medina

Semàfors (document annex)

Descarregar Semàfors

Semàfor del Risc viari
Josep Lluís Pedragosa

Semàfor del risc laboral
Jordi Martínez

Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana
Diego Torrente

Semàfor del risc per a la salut
Ricard Tresserras i Rosa Gispert

Semàfor de les assegurances
Román Mestre

Detalls de la publicació

Autor(s)
Institut d'Estudis de la Seguretat

Any
2015

Editorial
Institut d'Estudis de la Seguretat

ISBN
978-84-608-3408-3

Pàgines
90 + 28

Dipòsit legal
B 26282-2015