Go to Top

Infraestructures, territori i seguretat. Informe 2011 de l’Observatori del Risc

Infraestructures, territori i seguretat. Informe 2011 de l'Observatori del Risc

Descarregar

L’Informe 2011 de l’Observatori del Risc ha volgut posar el focus d’atenció en les infraestructures crítiques. És evident que la inversió en infraestructures suposa un impuls a l’activitat econòmica i, a més, és un instrument bàsic per a la cohesió territorial i social. Per tant, la importància de les infraestructures en el desenvolupament econòmic i social d’un país és cabdal. Tanmateix, les infraestructures són, també, productores d’efectes col·laterals i receptores de riscos.

El sumari provisional és el següent:

PPortada_Informe_2011resentació – Joan Ribó, president i Joan Vallvé, vicepresident

Infraestructures i risc. Una visió transversa – Josep Maria Rovira

La gestió de les infraestructures i el territori – Manel Villalante

La seguretat de les infraestructures: com respondre a les crisis – Pere Torres i Elisabeth Viladomiu

La resta d’autors, els trobem a la segona part de l’Informe, a l’anàlisi permanent dels riscos estratègics:

  • El risc energètic i les implicacions de Fukushima – Pere Torres
  • Elements clau per al foment de la competitivitat empresarial – Joan Amorós
  • Infraestructures i seguretat viàri – Josep Lluís Pedragosa
  • Infraestructures crítiques, seguretat i salut en el treball i manteniment – Jordi Martinez
  • La xarxa Internet com a infraestructura crítica – Manel Medina
  • Descripció i reflexions sobre la infraestructura sanitària a Catalunya – Rosa Gisbert i Ricard Tresserras
  • Efectes de la crisi econòmica sobre la previsió social – José Luís Peréz Torres
  • El risc econòmic i financer – Joan Ramon Rovira, Sandra Gutiérrez i Raquel Vázquez
  • Factors de la violència juvenil a Espanya – Diego Torrente

SEMÀFORS DEL RISC
Semàfor del risc ambiental – Pere Torres
Semàfor del risc viari – Josep Lluís Pedragosa
Semàfor del risc laboral – Jordi Martínez
Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa – Manel Medina
Semàfor del risc per a la salut – Rosa Gispert i Ricard Tresserras
Semàfor del risc en previsió social – José Luís Pérez Torres
Semàfor del risc econòmic i financer – Joan Ramon Rovira, Sandra Gutiérrez i Raquel Vázquez
Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana – Diego Torrente

Si voleu el llibre en paper, podeu comprar-lo per un import de 20€. Contacteu amb ides@fundacio-ides.org

Autor/s
Institut d'Estudis de la Seguretat

Any
2011

Editorial
Institut d'Estudis de la Seguretat

Pagines
201

Dipòsit legal
B-40.084-2011