Go to Top

La incidència de la crisi sobre la prevenció i la seguretat: la previsió social en el context econòmic actual. Informe 2009 de l’Observatori del Risc

La incidència de la crisi sobre la prevenció i la seguretat: la previsió social en el context econòmic actual. Informe 2009 de l'Observatori del Risc

Descarregar

L’Informe 2014 de l’Observatori del Risc va analitzar les relacions entre l’actual crisi econòmica i la seguretat, tot fent previsions sobre el possible devenir dels diferents riscos. El nou Informe  pretén fer una anàlisis exhaustius sobre aquells temes d’actualitat que més interessen a la societat, però amb una visió del risc multidisciplinària i amb la voluntat d’oferir informació clara i el més detallada possible.

El sumari és el següent:

PresenPortada_OBS2009tació – Joan Vallvé, president de l’IDES i degà del COEIC, i Joan Ribó, vicepresident de l’IDES i degà del CETIB

Efectes de la crisi econòmica sobre la previsió social. Conseqüències a mitjà i llarg termini – José Luis Pérez Torres

Risc ambiental: les aparences de la crisi enganyen – Arnau Queralt i Pere Torres

La seguretat i el manteniment en temps de crisi – Josep Maria Renau

Augmenta la sinistralitat laboral? – Jordi Martínez

Crisi i seguretat viària – Josep Lluís Pedragosa

Cicles econòmics i seguretat ciutadana – Diego Torrente

La xarxa Internet com a xarxa social – Manel Medina

Efectes de la crisi sobre la salut – Rosa Gispert i Ricard Tresserras

Semàfors del risc
Semàfor del risc ambiental
Semàfor del risc viari
Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana
Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa
Semàfor del risc laboral

Si voleu el llibre en paper, podeu comprar-lo per un import de 20€. Contacteu amb ides@fundacio-ides.org

Autor/s
Institut d'Estudis de la Seguretat

Any
2009

Editorial
Institut d'Estudis de la Seguretat

Pagines
142

Dipòsit legal
B-45.426-2009

ISBN
978-84-613-5810-6