Go to Top

Enginyeria i Seguretat a la Catalunya del futur. Riscos i oportunitats d’un nou Estat. Informe 2014 de l’Observatori del Risc

Enginyeria i Seguretat a la Catalunya del futur. Riscos i oportunitats d'un nou Estat. Informe 2014 de l'Observatori del Risc

Descarregar

 

L’Informe 2014 de l’Observatori del Risc neix amb vocació de servei; pretén ajudar els decisors polítics, econòmics i socials, i a tota la ciutadania, a conèixer les amenaces i els avantatges que en l’àmbit de l’enginyeria i la seguretat, la nostra especialitat, comportaria la creació d’un nou Estat.

Presentació a càrrec de Miquel Darnés, president de l’IDES i degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i Jordi Guix, vicepresident de l’IDES i degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

La visió del director, de la mà de Joan Ribó que fa una visió general de l’Informe i exposa la seva opinió sobre els aspectes analitzats en els diferents apartats:

1. L’Estat, el dret i l’Estat de Dret. Nous escenaris per al futur. Capítol en què Carlos Padrós ens detalla i raona exhaustivament quin és el model d’Estat, com s’ajusta tot plegat al model del dret i quin és el model europeu i les seves particularitats

2. Seguretat industrial. Joan Pau Clar i Manel Torà ens endinsen en les qüestions més rellevants de la seguretat industrial. La liberalització, el tècnic competent, el control o la certificació són abordades de manera profunda i reflexiva.

3. La seguretat contra incendis. Pau Gavarró, Jaume Guillamon i Jordi Sans han estructurat aquest capítol en dues parts força diferenciades, la primera en relació a la prevenció i protecció, i la segona tracten de l’organització contra incendis.

4. Assegurances. Juan Gracia i Rafael Nadal parlen de les assegurances des de la visió de l’enginyer, tant com a professional sotmès a risc degut al desenvolupament de la seva tasca com també per la seva implicació com a tal en el món assegurador. Aquest és un camp que es nodreix d’un munt de professionals de diferents titulacions i especialitats, molts dels quals són enginyers.

5. Les activitats. Francesc Amer, Jordi Argemí, Jordi Artiga i Ángel de Vicente reflexionen sobre la necessitat d’harmonitzar les normes i reglamentacions, i unificar la gestió.

Semàfors del risc
Semàfor del risc viari de Josep Lluís Pedragosa
Semàfor del risc laboral de Jordi Martínez
Semàfor del risc per a la salut de Rosa Gispert i Ricard Tresserras
Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana de Diego Torrente
Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa d’internet de Manel Medina
Semàfor de les assegurances de Román Mestre

Si voleu el llibre en paper, podeu comprar-lo per un import de 20€. Contacteu amb ides@fundacio-ides.org

Detalls de la publicació

Autor(s)
Institut d'Estudis de la Seguretat

Any
2014

Editorial
Institut d'Estudis de la Seguretat

ISBN: 978-84-697-1715-8

Pàgines: 254

Dipòsit legal: B 25910-214