Go to Top

Prevenció: eficiència, economia i crisi. Informe 2013 de l’Observatori del Risc

Prevenció, eficiència, economia i crisi. Informe 2013 de l'Observatori del RiscAu

Descarregar

Amb la publicació del tretzè Informe de l’Observatori del Risc hem volgut fer referència a la seguretat.  Tot i sentir algunes veus que afirmen que el pitjor de la crisi ja ha passat, el que és cert és que aquesta no és una crisi cíclica; aquesta és estructural i el seu final no comportarà una tornada a la situació anterior, sinó un canvi de paradigma. El plantejament que ens va portar a fer aquest Informe va ser el següent: fins quin punt aquesta crisi de llarga durada influeix en el manteniment de la seguretat i la prevenció?

OBS-Informe-2013-PORTADASeguretat i prevenció que en el nostre país havia assolit un nivell que podríem qualificar d’acceptable. La resposta és complexa. Per això hem comptat una vegada més amb el suport de més de trenta experts que han explorat diversos camps de la seguretat i ens han ajudat a entendre la situació de la prevenció d’avui en dia al nostre país. Volem aprofitar aquestes pàgines per agrair-los la feina ben feta i la generositat de treballar conjuntament per fer d’aquest Informe de l’Observatori del Risc un document de referència que ens sigui útil per entendre la realitat de la seguretat en el context actual.

El sumari de l’Informe és el següent:

Presentació de Joan Vallvé i Miquel Darnés

La visió del director de Josep Maria Rovira Vilanova

BLOC 1. REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA PREVENCIÓ

Capítol 1. Els costos de la no-prevenció. Anàlisi del cost-benefici de l’acció preventiva, de Manuel Bestratén i Juan Guasch
Capítol 2. La conducta humana com a origen de la sinistralitat. Proposta d’intervenció. De l’anàlisi a l’acció de Francisco Ortiz Nasarre
Capítol 3. El factor humà de la prevenció deBeatriu Moliner
Capítol 4. Crisi i prevenció de riscos laborals. Oportunitat o
amenaça? deCésar Sánchez i Javier Noguerol
Capítol 5. Riscos laborals de Jordi Martínez
BLOC 2. UN CAS PARADIGMÀTIC: L’EDIFICACIÓ
Capítol 1. Una necessitat: l’estalvi i l’eficiència energètica
en els edificis de Maite Masià
Capítol 2. Una nova realitat: la construcció sostenible d’Eduard Domingo
Capítol 3. Un nou repte: la recàrrega del vehicle elèctric;
afecció a la xarxa i seguretat elèctrica de Santiago Cascante i Gregorio Fernández
Capítol 4. Una nova iniciativa: la gestió energètica i la garantia d’estalvi d’Óscar Sánchez
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 1. Risc econòmic i financer de Jordi Alberich
Capítol 2. Crisi i seguretat en la indústria de Ramon Garriga
Capítol 3. Prevenció i riscos de les infraestructures de Josep M. Rovira Ragué
Capítol 4. Risc energètic de Jordi Dolader
Capítol 5. Com afecta la situació econòmica actual a la prevenció de riscos laborals en la indústria nuclear? de Adolfo Duran, Elías García i Juan Antonio Millan
Capítol 6. El risc regulatori del sistema elèctric de Pere Palacín
Capítol 7. Risc portuari de Narciso Amigó i Pedro Román Casanova
Capítol 8. Risc de la informació en xarxa de Manel Medina
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS ÀMBITS SOCIAL,
AMBIENTAL I DE SALUT

Capítol 1. La ruta del prevenir al curar en un context

econòmic recessiu de Rosa Gispert, Joan MV Pons i Ricard Tresserras
Capítol 2. Prevenció, economia i crisi en el context de la seguretat viària de Josep Lluís Pedragosa
Capítol 3. La qualitat de l’aire que respirem i el consum
energètic. El transport , un repte que cal abordar d’Assumpta Farran
Capítol 4. El compromís de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya en el foment del civisme d’Enric Ticó
Capítol 5. Un model de seguretat viària de Rafael Olmos
Capítol 6. Seguretat ciutadana i prevenció: efectes de la crisi econòmica en les polítiques a Europa de Diego Torrente
Capítol 7. Alcohol i drogues a l’empresa de Joan Oliver
Capítol 8. El risc ambiental de Marga Díaz
SEMÀFORS DEL RISC

Semàfor del risc viari, Josep Lluís Pedragosa

Semàfor del risc laboral de Jordi Martínez
Semàfor del risc per a la salut de Rosa Gispert, Joan MV Pons i Ricard Tresserras
Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa de Manel Medina
Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana de Diego Torrente
Semàfor assegurances de Román Mestres

Autor/s
Institut d'Estudis de la Seguretat

Any
2013

Editorial
Institut d'Estudis de la Seguretat

Pàgines
324