Go to Top

XIV Fòrum de la Seguretat. Normes de seguretat i la seva aplicació: ordre o caos?

XIV Fòrum de la Seguretat. Normes de seguretat i la seva aplicació: ordre o caos?

Descarregar

En un moment en què hi ha un cruïlla de normatives de seguretat, el XIV Fòrum de la seguretat va abordar les noves normatives sectorials en incendis, medi ambient, protecció civil i seguretat industrial que estableixen requeriments i controls diversos i que utilitzen nomenclatures i agents diferents.

El sumari és el següent:

Benvinguda – JXIVFS_DEF.inddoan Ribó,  president de l’IDES i degà del CETIB i  Joan Vallvé, vicepresident de l’IDES i degà del COEIC.

El nou dret administratiu industrial – Carlos Padrós, professor de Dret públic a la Universitat de Barcelona.

El paper dels municipis – Esther Morancho, responsable de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme de la Diputació de Barcelona.

 

Primera taula rodona. El desplegament normatiu autonòmic en seguretat

Modera Francesc Amer:

Oscar Martínez, Comissió d’Acció Professional del COEIC
Maria José Sarrias, cap del Servei de Qualifi cació Ambiental de la Direcció General de la Qualitat Ambiental
Núria Gasulla, subdirectora de programes de protecció civil de la Direcció General de Protecció Civil
Albert Vilanova, cap del Servei de Prevenció de la Direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Albert Roig, subdirector general de Seguretat Industrial del Departament d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Jose Antonio Martínez Álamo, president de la Comissió d’Indústria de Foment del Treball

Segona taula rodona. L´aplicació en els municipis de la normativa en seguretat

Modera Jordi Guasch:

Francesc Amer, secretari i vocal del CETIB
Joan Pedreny, director de Bombers de Barcelona
Esther Morancho, responsable de l’Ofi cina d’Activitats i Urbanisme de la Diputació de Barcelona
Lluís Vendrell, gerent d’Unión Suiza, Cambra de Comerç de Barcelona

Cloenda – Imma Ros, coordinadora de l’Institut d’Estudis de la Seguretat

Autor/s
Institut d'Estudis de la Seguretat

Any
2012

Pàgines
62