Go to Top

XV Fòrum de la Seguretat. L’eficiència de la seguretat i les competències tècniques

XV Fòrum de la Seguretat. L’eficiència de la seguretat i les competències tècniques

Descarregar

El XV Fòrum de la seguretat, a grans trets, va girar al voltant del tema de la “seguretat i la competència”; tema que es va abordar des de dos punts de vista:

  • la competència com a “competència de mercat”
  • la competència en el sentit de disposar de coneixements i/o atribucions

El Fòrum va reflexionar sobre aspectes tant importants com la liberalització del sectXVForum.inddor serveis pel que fa a la seguretat; com afecta el procés de Bolonya en l’adquisició i acreditació de coneixements, atribucions i competències professionals; la col·legiació; el control a posteriori com a garantia suficient per garantir la seguretat, etc.

El sumari és el següent:

Benvinguda – Joan Vallvé, president de l’IDES i degà del COEIC, i Joan Ribó, vicepresident de l’IDES i degà del CETIB

Mercat regulat versus mercat lliure de seguretat
– Rossend Durany, enginyer industrial i consultor especialista en prevenció contra incendis

Atribucions i competència: són els mateix?
– Jordi Barril, advocat i assessor jurídic del CETIB;  i Antoni M. Grau, director general del COEIC
El control de l’Administració i/o la liberalització
Rafel Audivert, advocat i professor de Dret administriu a la UAB
El paper dels col·legis professionals – Àlex Zaragoza, president de la Comissió d’Acció Professional del COEIC
Taula rodona: com es garanteix la seguretat?
Florenci Hernández, cap del Servei de Seguretat d’Instal·lacions de la Subdirecció general de Seguretat Industrial
Adolf Duran, responsable de Prevenció i Salut Laboral de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós
Xavier Cases, responsable de prevenció d’ENDESA
Arturo Trujillo, director general de Chilworth a Espanya
Manuel Nicolás, vicepresident del CETIB
Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del COEIC
Maria Teresa Capdevila, vicepresidenta de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT)
Julio Moreno, responsable de serveis a clients del Departament d’Enginyeria de Riscos de Zurich
Cloenda – Imma Ros, coordinadora de l’IDES

Autor/s
Institut d'Estudis de la Seguretat

Any
2012

Pàgines
68