Go to Top

Presentació de l’Informe 2013 de l’Observatori del Risc

El passat dia 7 de novembre, la seu d’Endesa va acollir l’acte de presentació de l’Informe 2013 de l’Observatori del Risc, que enguany ha portat per títol: Prevenció, eficiència, economia i crisi.

L’Observatori del Risc és un element clau per a la consecució dels objectius de l’IDES, ja que observa, mesura, analitza i prospecta un conjunt de riscos a través d’experts de reconegut prestigi, i pretén mostrar els principals riscos tradicionals o emergents amb la voluntat d’informar i fer conèixer els efectes col·laterals que acompanyen la trajectòria de desenvolupament d’un país com és Catalunya,

És un treball coordinat per l’IDES que es presenta anualment (des de l’any 2001) i sempre ho fa amb uns objectius molt definits:

  • Escrutar un conjunt d’efectes negatius (o riscos) de la nostra trajectòria de desenvolupament i presentar-los periòdicament a l’opinió pública per provocar una reflexió i un debat que col·laborin a millorar aquesta trajectòria.
  • Proporcionar dades rigoroses als responsables polítics i socials que els siguin útils per a la presa de decisions en les polítiques públiques de desenvolupament.
  • Sensibilitzar l’opinió pública i col·laborar en la creació d’una cultura de la seguretat i la sostenibilitat a partir de dades fonamentalment regionals, de forma que els efectes negatius es puguin percebre més propers als ciutadans.

Aquest any, esperonats pel director de l’Informe, el Sr. Josep Maria Rovira i Vilanova, hem volgut centrar el focus d’atenció en la prevenció; observar i valorar fins a quin punt aquesta crisi de llarga durada en què estem immersos influeix en el manteniment de la seguretat i la prevenció que en el nostre país havien assolit uns nivells més que acceptables.

Per donar resposta al tema tractat hem estructurat l’Informe en quatre grans blocs temàtics compostos de diferents capítols que analitzen diverses parcel·les de la seguretat. En total, l’Informe aporta la veu de més de trenta autors que exposen les seves opinions i inquietuds en diferents àmbits.

Com sempre, els semàfors del risc al final de l’Informe sintetitzen els resultats dels Indicadors del Risc que podeu trobar exclusivament a la web de l’IDES (www.seguretat.org).

Acte de presentació de l’Informe 2013 de l’Observatori del Risc

La primera intervenció va ser la del Sr. Josep Maria Rovira i Vilanova, director de l’Observatori del Risc i d’Endesa Catalunya, que també va actuar com a moderador de les taules. Va donar la benvinguda als assistents i, després d’exposar breument quin era l’objectiu de l’Observatori d’enguay, i expressar la seva visió com a director, va fer la presentació dels membres de la primera taula:

El Sr. Joan Vallvé, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i president de l’IDES) que agraí als autors, ponents i col·laboradors les seves aportacions i treballs i va aprofitar l’avinentesa per comunicar públicament que ja està arribant al final de la seva etapa com a degà del Col·legi i, per tant, també com a president de l’IDES.

El Sr. Miquel Darnés, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i vicepresident de l’IDES que es va presentar com a nou degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, càrrec que el vincula al de vicepresident de l’IDES durant quatre anys.

En la seva ponència exposà la seva voluntat d’innovació i creixement seguint el treball dels seus antecessors i, seguidament va agrair les contribucions de les empreses i entitats col·laboradores, dels membres protectors de l’IDES i la contribució desinteressada dels autors de l’Infome.

El Sr. Pere Palacín, director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial) que va venir a fer la presentació en substitució del Conseller Puig i va excusar la seva absència. Posteriorment assistí també com a ponent, tractant el seu capítol: “El risc regulatori del sistema elèctric”.

Pel que fa les ponències, aquestes van anar a càrrec de:

Sr. Manuel Bestratén, conseller tècnic al Centre Nacional de Condicions del Treball del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo i coautor del capítol “Els costos de la no prevenció. Anàlisi del cost-benefici de l’acció preventiva”

Sra. Maite Masià, directora de l’Institut Català d’Energia, i autora del capítol: “Una necessitat: l’estalvi i l’eficiència energètica en els edificis”

Sr. Pere Palacín, director general d’Energia i Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació i autor del capítol: “El risc regulatori del sistema elèctric”.

Sr. Oriol Juncadella i Fortuny, Director d’FGC Operadora, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que va venir en substitució del Sr.Enric Ticó president d’FGC i autor del capítol “El compromís de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el foment del civisme”.

La presentació va ser un èxit d’assistència i es va lliurar un exemplar de l’Informe a cada assistent.

, , , , ,

Deixa un comentari