Go to Top

Prevenció i economia

Tots som conscients de l’eficàcia d’alguns mitjans preventius, però, actualment, al no disposar d’una economia que ens ho permeti, sovint no és possible fer front al cost que suposen aquests mitjans.

Estem vivint una època socialment convulsa, principalment, pel que fa a l’economia, i aquesta situació té efectes col·laterals que generen patologies socials que fan que la sensació d’inseguretat i d’incertesa s’estengui com una taca d’oli.

Tots patim aquest efectes d’una manera o altra i ara no gosem bellugar-nos més del que marquen els cànons del seny i en molts casos hem hagut de canviar d’hàbits; uns per subsistir i d’altres per mirar de conservar el seu petit o gran patrimoni per si venen maldades.

A l’hora de consumir s’imposa la cautela i la previsió ha pres el relleu al consumisme desmesurat i a les compres i adquisicions innecessàries a què ens havia portat una societat del benestar tant enlluernadora com mal entesa.

I ens trobem que la prevenció podria patir els estralls més grans en aquest cercle viciós en què ens trobem. Malgrat que com a societat som conscients, sobradament, de l’eficàcia d’alguns mitjans preventius, actualment, al no disposar d’una economia que ens ho permeti, sovint no és possible fer front al cost que suposen aquests mitjans.

Coneixem la necessitat d’una bona posada a punt del nostre vehicle per anar segurs en carretera, coneixem la conveniència de tenir una bona assegurança de la llar o del cotxe, de l’efectivitat de les alarmes, dels controls periòdics d’incendi i fuites, de portar una bona alimentació… per posar uns exemples, però si bé no prescindim del tot d’aquestes mesures preventives, sí que, cada vegada més ens plantegem si podem reduir-ne el cost, fet que també redueix considerablement les garanties de seguretat.

És quan menys recursos econòmics es tenen que es fa més necessari tenir les espatlles cobertes per poder fer front a possibles eventualitats, però el peix es torna a mossegar la cua i és en aquesta conjuntura que s’escapa del nostre abast poder disposar de determinades mesures preventives, i això es fa extensiu a tots els àmbits: personal, social, laboral, industrial, sanitari… i a tots els nivells.

La nostra preocupació ja no és, només, si els riscos que comporten els nous conceptes de vida, els avenços, la innovació i els grans canvis socials poden ser o no assumibles dins la societat en general, sinó si tindrem prou disponibilitat per neutralitzar o minimitzar els que coneixem.

, ,

Deixa un comentari