Go to Top

Queralt, Arnau

a-queraltArnau Queralt

Llicenciat en Ciències Ambientals

Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i màster en Gestió Pública (ESADE, UAB, Universitat Pompeu Fabra) ocupa un càrrec directiu al Patronat Català Pro Europa. A més, és el vicepresident del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), del qual anteriorment, n’ha estat tresorer i president de la comissió econòmica.Al llarg de la seva carrera professional ha combinat el treball com a assessor independent en l’àmbit de la gestió pública, la planificació ambiental i l’estratègia institucional pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), l’Observatori del Paisatge i l’Ajuntament de Premià de Dalt, entre d’altres, amb responsabilitats tècniques en el si d’institucions públiques com la coordinació tècnica del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), la representació del CADS a la xarxa European Environmental Advisory Councils (EEAC) o la secretaria de la Comissió de Coordinació per al Desenvolupament Sostenible, adscrita al DPTOP.Autor i editor de diverses publicacions sobre medi ambient i desenvolupament sostenible, des de 1999 ha estat professor en màsters i cursos de postgrau (UAB, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Ramon Llull i European Institute of Public Administration – European Centre for Regions). L’any 2003 va ser membre del comitè tècnic i científic del projecte INTERREG III B MEDOC – ENPLAN d’avaluació ambiental de plans i programes.