Go to Top

Ramírez, Jaume

3-2Jaume-Ramirez-1Jaume Ramírez

Senior director de Comptabilitat i Control Intern d’Endesa

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, diplomat en Control de Gestió per ESADE, PDD per IESE, auditor-censor Jurat de Comptes, membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) i del Col·legi de Auditors-Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Senior director de Comptabilitat i Control Intern d’Endesa.