Go to Top

Ramos, Josep

Josep Ramos

Llicenciat en Medicina i Cirurgia

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1976). Especialista en Psiquiatria, diplomat en Gestió Sanitària i màster en Bioètica per la Universitat Raimon Llull. És membre de la Comissió permanent del Consell Assessor de Salut Mental (Servei Català de la Salut) i del Comitè d’Especialitats de Ciències de la Salut. Ha participat activament en la definició de les polítiques de salut mental, a través de l’organització de grups d’experts en diferents temàtiques, i en l’elaboració del Pla de Salut. Actualment és director mèdic de Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental i realitza tasques docents i de recerca.