Go to Top

Ratera, Jaume

AR1_RateraJJaume Ratera

Arquitecte

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) amb l’especialitat de Construcció, postgraduat en Diagnosi, reparació i manteniment dels edificis d’habitatges (Universitat Politècnica de Catalunya). Treballa temes d’inspecció i intervenció en edificis existents en despatx propi. Des de 1994 treballa a l’Oficina Consultora Tècnica del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en l’Àrea de Manteniment i Ajuts a la Rehabilitació, desenvolupant tasques d’assessorament en relació a temes de rehabilitació i manteniment, gestionant convenis de col·laboració amb les administracions autonòmica i locals per a la inspecció d’edificis d’habitatges i gestionant el manteniment de diverses seus col·legials. És coordinador i ponent habitual de cursos relacionats amb el manteniment i la rehabilitació dels edificis de l’Escola Josep Lluís Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Coautor de la publicació Estudi dels costos de rehabilitació i manteniment de les façanes de l’Eixampla i del programa informàtic del Servei d’Aplicacions Informàtiques del COAC Documentació Final d’Obra, El Llibre de l’edifici, ha publicat diversos articles en revistes especialitzades en temes de rehabilitació i manteniment.