Go to Top

Rebollo, Óscar

AR3_RebolloOÓscar Rebollo

Professor de sociologia a Universitat Autònoma de Barcelona

Professor de sociologia a Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB. És expert en temes de participació ciutadana i desenvolupament comunitari. Ha coordinat processos participatius a Sabadell (priorització del pressupost d’inversions) Esparreguera (Pla Estratègic i Integral) i Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu Ciutat en Congrés), entre altres. Ha participat en nombrosos congressos i seminaris i ha publicat diverses publicacions sobre aquests temes.

Professor de sociologia a Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB.