Go to Top

Rekondo, Julen

julenrekondo1-1Julen Rekondo

Director de Relaciones Institucionales de la Corporación Tecnológica Aliatec

Llicenciat en Ciències Químiques a la Facultat de Ciències de la Universitat del País Basc (UPV-EHU), i en Ciències de la Informació (especialitat periodisme mediambiental).

Ha treballat en l’elaboració de diversos Plans Integrals de Gestió de Residus Urbans en els territoris històrics de Biscaia i Guipúscoa, així com en el I º Pla Director de Sòls Contaminats del País Basc. Igualment en l’elaboració d’Estudis d’Impacte Ambiental i Estudis d’Avaluació d’Impacte Ambiental (ECIA).

Ha coordinat i gestionat nombrosos projectes de desenvolupament i implantació de processos de sostenibilitat a Euskadi.Ha estat Premi Nacional de Medi Ambient 1998 que atorga el Ministeri de Medi Ambient, en l’especialitat de mitjans de comunicació-premsa escrita, i és col.laborador especialitzat en temes de medi ambient en diversos mitjans de comunicació, com els diaris “El Correo” i “El Diari Basc” del Grup Vocento.

Actualment és Director de Relacions Institucionals de la Corporació Tecnològica Aliatec.