Go to Top

Ribó, Joan

Junta d' Enginyers BarcelonaJoan Ribó

Director de l’Observatori del Risc

Perit industrial i enginyer tècnic industrial, té estudis d’Enginyeria Ambiental a l’Escola d’Organització Industrial (EOI). Actualment és director tècnic i administrador de l’empresa LaDe Ingenieria SLP. La seva trajectòria professional sempre ha estat vinculada a l’enginyeria.

Ha estat degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona des del 2005 fins al 2013, institució en la que avui exerceix com a vocal a la Junta de Govern. Durant aquests anys com a degà, ha estat president i vicepresident de la fundació IDES, entitat en la que actualment col·labora com a director de l’Observatori del Risc.

Ha estat president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, patró de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), president de Tecnocrèdit i conseller de “la Caixa”.