Go to Top

Risc assegurador – Informe 2015

Autor(s): Román Mestre

Àmbit(s): Risc assegurador

Descarregar 

En aquest semàfor assegurador s’ha considerat l’evolució dels sinistres i l’import mig d’aquests en les modalitats d’assegurances més esteses: Llar, Comunitats, Comerços i Indústria. En aquestes quatre categories podem trobar pòlisses que cobreixen riscos concrets, com incendis i robatoris per exemple. Però s’ha escollit com a base de l’estudi les anomenades pòlisses multirisc per ser les més contractades i les que incorporen un major número de cobertures dintre d’una mateixa pòlissa.

No disposem de dades del número de sinistres totals però si de la seva distribució dintre de cada ram, de l’import mig (valoració econòmica del perjudici per part de l’assegurat que la companyia satisfà) que suposa cada sinistre i per tant del percentatge que suposa cada tipus de sinistre sobre el total de les indemnitzacions pagades. Les taules mostren la distribució percentual dels sinistres per cada ram, l’import mig satisfet per cada tipologia de sinistre i l’import que representa el pagat en total per aquella cobertura en relació al total de les indemnitzacions satisfetes.

Aquestes dades fan referència als sinistres coberts per les companyies asseguradores quedant doncs, al marge sinistres o bé no coberts o be no assegurats. Els sinistres en cas de catàstrofe natural no es tindran en compte en aquest semàfor ja que es el Consorcio de Compensación de Seguros qui dona cobertura.

Respecte a anys anteriors s’ha introduït la garantia de responsabilitat per danys d’aigua en la modalitat d’assegurança de multirisc comerços. Aquesta garantia ja estava contemplada però en multirisc llar i comunitats.

Les dades estan extretes dels informes 1.336 i 1.377 – Análisis Técnico de los Seguros Multirriesgo d’ ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones).

 

Podeu accedir a tot el Senyal del Risc assegurador en aquest enllaç: Risc assegurador.

També podeu accedir als Semàfors del Risc de l’Informe 2015 de l’Observatori del Risc: Semàfors del Risc 2015

, , , , , ,

Deixa un comentari