Go to Top

Risc d’inseguretat ciutadana – Informe 2015

Autor(s): Diego Torrente

Àmbit(s): Risc per a la seguretat ciutadana

Descarregar 

Des de l’informe del 2013, l’Observatori del risc està analitzant l’efecte de la crisi econòmica en la seguretat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Ho fa agafant l’any 2007, just abans d’iniciar-se la crisi, com a punt de comparació. El present informe continua la sèrie en un moment, l’any 2014, que és quan es comença a veure certa millora a nivell macroeconòmic, malgrat que no tant a nivell de les famílies. Les xifres són de l’enquesta de seguretat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. S’ha de dir que aquest any ha canviat la metodologia de recollida de dades. Tradicionalment l’enquesta es feia per telèfon. En canvi, engany es fa servir una estratègia multicanal que combina tres canals de recollida: Enquesta que respon el ciutadà per Internet (CAWI), enquesta telefònica assistida per ordinador (CATI) i enquesta presencial enregistrada per ordinador (CAPI). El tipus de canal utilitzat s’ha assignat a priori en funció de l’edat de la població. Aquesta variació metodològica fa que les dades d’aquest any s’hagin de comparar amb cautela.

Podeu accedir a tot el Senyal del Risc d’inseguretat ciutadana en aquest enllaç: Risc d’inseguretat ciutadana.

També podeu accedir als Semàfors del Risc de l’Informe 2015 de l’Observatori del Risc: Semàfors del Risc 2015

 

, , , , , , , ,

Deixa un comentari