Go to Top

Risc per a la salut – Informe 2015

Autor(s): Rosa Gispert i Ricard Tresserras

Àmbit(s): Risc per a la salut

Descarregar

La mortalitat estandarditzada per edat continua baixant i l’esperança de vida segueix augmentant.

La mortalitat del darrer any mostra una disminució superior a la de l’any anterior atès que, com ja es va comentar l’any passat, l’any 2012 va ser un any amb epidèmia de grip i es va registrar un increment important del nombre de defuncions, molt concentrat el mesos d’hivern. També s’observa una disminució d’algunes causes com les del grup cardiovascular, concretament les malalties isquèmiques del cor, que han tornat al nivell esperat després de veure’s influenciades per l’increment associat a l’epidèmia de grip. Continua la evolució favorable de la mortalitat per malalties vasculars cerebrals en ambdós sexes i per càncer de pulmó en els homes. L’esperança de vida creix, tant pel que fa a l’esperança de vida en néixer com a l’esperança de vida als 65 anys. Això era d’esperar atès que la reducció del nombre de defuncions en relació a l’any 2012 ha estat especialment marcat per tot el comentat més amunt.

Algunes causes de mort i alguns indicadors de salut estan molt estables.

La mortalitat per cirrosi hepàtica es manté estable en les dones i una mica millor en els homes i la deguda a accidents de trànsit és lleugerament més baixa en les dones i es manté estable en el homes. També tendeixen a estabilitzar-se les morts per trastorns mentals i les del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits. Els nous casos de SIDA i VIH estan estables. L’evolució de la taxa de VIH està molt plana des de fa anys però en la de SIDA, que fins havia mostrat evolució favorable, no mostra millores des de 2010.

No s’observen canvis rellevant en els inicis de tractament d’alcohol ni heroïna ni cocaïna.

Les conseqüències del consum de tabac es fan notar, sobretot en les dones. En general totes les causes de mort monitorades presenten una reducció excepte el càncer de pulmó en les dones, que ja es venia notant des de fa uns anys amb petits increments anuals, però que marquen una clara tendència creixent. Aquesta és una conseqüència del consum de tabac. A Catalunya el consum de tabac es troba en els nivells més baixos mai observats, però encara s’està notant l’impacte sobre la salut de les altes prevalences de consum d’anys precedents. Les dades de consum indiquen que el homes segueixen reduint i les dones podrien estar iniciant un canvi de tendència.

També s’observa un increment de la mortalitat del càncer de mama que és puntual i seria prematur fer-ne valoracions.

Segueix augmentant el nombre d’inicis de tractament per consum de cànnabis.

**************************************

Podeu accedir a tot el Senyal del Risc per a la salut en aquest enllaç: Risc per a la salut.

També podeu accedir als Semàfors del Risc de l’Informe 2015 de l’Observatori del Risc: Semàfors del Risc 2015

 

, , , , , ,

Deixa un comentari