Go to Top

Roig i Juan, Albert

ARoig1Albert Roig i Juan

Subdirector general de Seguretat Industrial

Nascut a Barcelona l’any 1951, és enginyer industrial, especialitzat en Tècniques Energètiques per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB) any 1973.

Actualment és subdirector general de Seguretat Industrial, de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la Generalitat de Catalunya i, des de maig de 2006, ocupa el càrrec de director general del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de la Generalitat de Catalunya (LGAI).

A l’Institut Català de Tecnologia ha estat director executiu, director de desenvolupament corporatiu i director del departament d’assessorament tecnològic, realitzant tasques de consultoria en estratègia i gestió empresarial i diversos estudis, articles i publicacions en l’àmbit de la innovació tecnològica.

Ha estat membre del Consell Rector de la “Federación Española de Centros de Innovación y Tecnologia” (FEDIT) A l’Administració de la Generalitat ha estat també cap del Servei d’Homologacions de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial i Enginyer Industrial de la Secció d’Energia dels Serveis Territorials d’Indústria de Barcelona.

Abans de integrar-se a la Generalitat, va ser nomenat “Director General de Industria de la Consejería de Industria, Energía y Trabajo” de la “Junta de Castilla y León”; va treballar com a Enginyer Industrial, responsable del Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles, a la Conselleria de Comerç i Indústria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; a la Secció d’Indústria de la Delegació Provincial de Balears del “Ministerio de Industria y Energía” i va ser responsable del Servei d’Aparells Elevadors a la “Delegación Provincial” de Madrid del mateix Ministeri.

Al sector privat, ha treballat en diverses empreses d’enginyeria i instal·ladores en l’àmbit de la climatització i el fred industrial.