Go to Top

Romero Mirón, Alejandro

Foto-Alejandro-Romero.petita-107x160Alejandro Romero Mirón

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

Llicenciat en Psicologia de les Organitzacions i del Treball per la Universitat de Barcelona.
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
Director dels Serveis de Prevenció d’MC Mutual.
Consultor Permanent de l’Organització Iberoamericana de la Seguretat Social (OISS).
Membre de l’Observatori de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient de la Fundació per a la Motivació de RRHH.
Professor tutor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Membre del Comitè Tècnic de la Fundació Prevent.