Go to Top

Ros, Imma

I_RosImma Ros

Coordinadora de l’IDES

Llicenciada en història i postgraduada en arxivística, és màster en Edició.
Des del 2001 treballa a l’Institut d’Estudis de la Seguretat, Fundació Privada, en què ha estat responsable d’edicions i comunicació. Des de l’IDES ha coordinat nombrosos projectes i estudis en els àmbits de la seguretat industrial, protecció civil, riscos laborals, etc.
Ha centrat gran part de la seva activitat a la difusió dels projectes i la imatge de la Fundació.
Des de l’any 2005 coordina l’Observatori del Risc i actualment és la coordinadora de la fundació.