Go to Top

Salgot, Miquel

Miquel Salgot

Doctor en Farmàcia per la Universitat

Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB) i des d’enguany acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Actualment és professor titular d’Edafologia i Química Agrícola de la UB. Les principals línies de recerca que ha desenvolupat se centren en el tractament avançat i la reutilització d’aigües residuals; i en la gestió dels fangs de depuradora.