Go to Top

Sánchez, César

César Sánchez

Director de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional

Llicenciat en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona i tècnic superior en prevenció de riscos laborals en les especialitats de Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, actualment és el director de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional.

És, també, membre en representació de Foment del Treball Nacional, del Consell de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona; membre, en representació de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), del Consell General de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball; vocal, també en representació de la CEOE, a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i en el patronat de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales; i vocal de la Comissió de Seguretat Social, Formació i Prevenció de Riscos de la CEOE.