Go to Top

Sangrà, Josep Maria

Sangra-granJosep Maria Sangrà

Enginyer industrial

Enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa, és cap del Departament de Determinació Tributària de l’Àrea Tributària i d’Ingressos de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Prèviament havia estat cap de l’Oficina Territorial i cap de la Unitat d’Aplicacions Industrials a l’oficina de Balaguer de la Junta de Sanejament. En l’empresa privada ha treballat com a enginyer del Departament de Productes Industrials a l’empresa Ros-Roca, SA i com a enginyer del programa PROAIGUA del Centre Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) a l’empresa Aquatec.