Go to Top

Luisa Sarrias

LuisaSarriasLuisa Sarrias

Enginyera Industrial

Postgrau de Direcció Financera de la UPF i tècnica acreditada en Plans d’autoprotecció, actualment és director of Facilities Management a l’Hospital Universitari Vall Hebron.

Ha estat assessora tècnica de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Ha treballat com a tècnica d’obres i projectes hospitalaris al Servei Català de Salut. En els últims anys s’ha dedicat a la realització de projectes executius d’instal·lacions i direcció d’obra a la seva empresa LS Engenieria, Té coneixements d’Enginyeria industrial, instal·lacions i manteniment d’energies renovables, certificació energètica dels Edificis, limitació de la Demanda Energètica, qüestions mediambientals i condicionament d’aire i càlculs per ordinador.

 

Deixa un comentari