Go to Top

Seguretat Objectiva

Autor(s): Diego Torrente

Àmbit(s): Risc d’inseguretat ciutadana

En aquest text es presenten uns indicadors on es dóna informació sobre el nivells de seguretat objectiva del país, sobre la sensació d’inseguretat i tolerància de la població i sobre les demandes dels ciutadans. Finalment, s’avaluen els serveis públics de seguretat.

Algunes de les conclusions que se’n poden extreure són que, pel que fa a delinqüència i  mesurat en termes relatius, l’any 2011 tendeix a una millora en l’índex de prevalença respecte al 2010, que s’estanquen i redueixen sensiblement els actes delictius de caire personal i sobre els vehicles i que, repunten els actes delictius, sobre tot, sobre les primeres residències.

Pel que fa al valor psicològic que suposa patir qualsevol tipus d’agressió s’identifica una tendència creixent negativa, i millora la repercussió econòmica del valor de les pèrdues.

Es considera que, tenint en compte el marc de crisi actual, aquestes dades són positives perquè reafirmen una petita millora, així com també ho és la situació objectiva de la seguretat, pero el que varia molt poc són els nivells de percepció d’inseguretat.

Deixa un comentari