Go to Top

Senyals del Risc

Què són les Senyals del risc?

 Les Senyals del risc són una part fonamental dels informes dels Observatoris del Risc. Es tracta d’una sèrie de senyals, no de risc, sinó de danys ocorreguts, de manera que ens serveixen per analitzar tendències de risc en diferents àmbits de la seguretat. Així, cada risc té una sèrie de senyals que són actualitzades periòdicament i mostren l’evolució de cada un dels àmbits tractats.

SENYALS DEL RISC