Go to Top

Sistemes antilegionel·la per a aigua calenta sanitària: prevenció i desinfecció

El 19 d’octubre,  ENGINYERS BCN presenta la jornada: Sistemes antilegionel·la per a aigua calenta sanitària: prevenció i desinfecció.

La legionel·la és un bacteri ambiental present en l’aigua. La temperatura òptima de creixement és 35-37 ºC i que pot provocar si es troba en les condicions adequades la malaltia anomenada legionel·losi.

Al llarg d’aquesta ponència, a més d’una breu introducció de Presto Ibérica, s’explicaran els diferents sistemes antilegionel·la de Presto, dissenyats per satisfer els requeriments marcats en el RD 865/2003 i que es basen en la combinació d’elements de màxima qualitat entre els quals cal destacar vàlvules mescladores termostàtiques, electrovàlvules, caixes de control, detectors de presència, bombes de recirculació i aixetes temporitzades o electrònics. Amb aquests sistemes s’aconsegueix automatitzar el procés de desinfecció mitjançant xoc tèrmic per a ACS.

Podeu accedir a més informació aquí.

Deixa un comentari