Go to Top

Teixidó Campàs, Pere

la-fotov2-1Pere Teixidó Campàs

Enginyer Superior Industrial

Des de 1981 és Director de Prevenció i Productes a Mutua Universal

CÀRRECS EN ALTRES ENTITATS: Membre titular del Comitè Consultiu per a la salut, seguretat i higiene de la feina de la D.G. de treball, assumptes socials i igualtat d’oportunitats de la Comissió Europea fins al desembre de 2012.

Membre del Consell Administratiu de l’European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions des de 1990 fins a 1997.

Conseller de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo fins al desembre de 2012.

Membre del Comitè de Prevenció de Riscos Professionals d’AMAT fins al desembre de 2012.

Membre del Comitè de Prevenció de Riscos Laborals de la C.E.O.E. fins al desembre de 2012.

Membre del Consell d’Administració de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut a la Feina fins al desembre de 2012..

Membre de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo i de la seva Comisión Permanente fins al desembre de 2012.

TITULACIÓ ACADÈMICA: Enginyer Superior Industrial Diplomat en Enginyeria Ambiental, Tècnic de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Diplomat en control total de pèrdues per l’Internacional Loss Control Institute (I.L.C.I.). Georgia