Go to Top

Thorson, Ole

Foto-O.-THORSON-copiaOle Thorson

Dr. Enginyer de Camins

Ole Thorson. (Copenhague, Dinamarca, 1941). Doctor Enginyer de Camins de les Universitats Tècniques de Copenhague (DTH) i Barcelona (UPC). Va ser professor associat de la UP Catalunya (Camins -1989-2007).

Expert en temes de mobilitat i seguretat viària, ha treballat amb trànsit, transport i mobilitat a nombroses ciutats espanyoles, a la resta d’Europa i a l’Amèrica Llatina i va dirigir la planificació de trànsit a l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 1970 i 1989.

Thorson és director de la consultoria de mobilitat: Ingeniería de Tráfico S.L. (INTRA) des de l’any 1972, i president de l’Asociació Espanyola de Prevenció d’Accidents de Tràfic (PAT) i de la Federación Internacional de Peatones (IFP).

Defensor de la mobilitat sostenible i segura, dels drets dels vianants i del transport públic.