Go to Top

Torrente, Diego

DTorrente_GRANDiego Torrente

Professor titular de la Universitat de Barcelona

Professor titular d’universitat al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona (UB), és membre del Grup d’investigació sobre poder i privilegi de la UB i actualment coordina el Graduat en Criminologia i Política Criminal d’aquesta universitat. És doctor en Sociologia per la UB i Màster (MSc) en Criminal Justice Policy per la London School of Economics and Political Science i té estudis a la University of California Berkeley i a la University of Michigan (Ann Arbor).

Ha estat investigador en les àrees de seguretat, organitzacions i professions. Ha estat investigador del Centro de Investigación Científica y Tecnológica, del Plan Nacional de la Ciencia, del Col·legi de Metges de Barcelona, de l’Institut Català del Consum i de nombrosos ajuntaments. Ha estat becari FPI del Ministeri d’Educació i Ciència, ha participat com a Contact Point espanyol a la European Union Crime Prevention Network i ha estat representant espanyol a l’Acció COST A10 Defence Restructuring and Conversion i, actualment, a l’Acció COST 25 Small Arms and the perpetuation of violence de la Unió Europea. Ha estat coordinador de l’especialitat de Sociologia de la Seguretat al Programa de doctorat en Sociologia de la UB.

Autor d’una quinzena de llibres o capítols de llibre com Desviación y delito, Cultura de la seguridad ciudadana en España, La sociedad policial: Poder, trabajo y cultura en una organización local de Policía i Encuestas telefónicas y por correo; ha publicat nombrosos articles sobre temes metodològics, organitzatius, criminològics i de seguretat en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional de Sociología, Sistema, Temas para el Debate, etc. i ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals.