Go to Top

Vàzquez, Raquel

Raquel Vàzquez

Llicenciada en Ciències Econòmiques

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Vigo i Màster en Banca i Finances per la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA, Grupo Analistas), ha estat economista del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. Amb anterioritat ha format part del Servei d’Estudis de Caixa Catalunya i del Departament d’Anàlisi Econòmica i de Mercats a Analistas Financieros Internacionales (AFI). Es va especialitzar en l’anàlisi de la conjuntura econòmica nacional i internacional, de les tendències dels mercats financers i de l’evolució del sector bancari. Ha participat en activitats de suport a la internacionalització de les empreses espanyoles a Irlanda i ha col·laborat en diversos estudis i projectes en l’àmbit de l’economia territorial i sectorial.