Go to Top

Xalabarder, Maria

MXalabarder_GRANMaria Xalabarder

Geògrafa i especialista en estudis territorials i urbanístics

Està completant la titulació d’Arquitectura del Paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya i el doctorat en Geografia a la Universitat de Barcelona (UB). Actualment treballa en el del Pla Estratègic del Litoral Metropolità i en el Pla Estratègic Territorial del Maresme i és profesora d’urbanisme de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya. Forma part de Geocrítica i des del 2004 col·labora en la redacció de l’Anuari Territorial de Catalunya, editat per la Societat d’Ordenació del Territori i la Diputació de Barcelona. Des de 1996 ha treballat en diversos projectes tècnics i en la redacció d’estudis, llibres i articles relacionats amb el territori, l’urbanisme, el paisatge i la planificació estratègica. Destaquen els llibres: Guia bàsica de la pràctica de l’urbanisme, La transformación histórica del paisaje forestal en Cataluña del que n’ha estat coautora.