Go to Top

XVI Fòrum de la Seguretat: La Seguretat en màquines i equips de treball

l’IDES ja torna a estar a punt per donar el tret de sortida al Fòrum de la Seguretat, que aquest any serà el XVI i tractarà sobre La seguretat en màquines i equips de treball.

El Fòrum de la Seguretat és un espai d’anàlisi i debat dins l’àmbit de la seguretat i aquest any, la nostra fundació ha centrat la seva atenció sobre els riscos en la manipulació de maquinària, que tot i que ja fa temps que el Reial Decret 1215/97 -sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a d’utilització d’equips de treball- regula aquests aspectes, les estadístiques d’accidentalitat en aquest cap posen de manifest que, a Catalunya, encara hi ha maquinària que no s’adequa a les exigències de seguretat manifestades en aquest Decret.

L’IDES vol analitzar l’estat del parc de màquines i equips de treball del nostre país, valorar els setze anys d’aplicació del Reial Decret, conèixer la normativa, tant de comercialització com d’utilització de maquinària per part dels treballadors, i quines són les responsabilitats de l’empesa en cas d’accident

I tot això des del plantejament d’una doble problemàtica:

– La maquinària i els equips anteriors al RD.
– Màquines que disposen del marcatge CE però que incompleixen la normativa del RD.

Per tot això, des de l’IDES pensem que una bona manera d’ajudar els empresaris i els agents de prevenció és la creació d’una Guia de proteccions per a màquines, que contingui una sèrie de col·leccions de fitxes per tal d’adequar-les, i presentarem i tirarem endavant aquest projecte.

Com sempre, per a aquest Fòrum comptarem amb membres de la universitat, de l’Administració, del Col•legis d’Enginyers, etc. i en aquesta ocasió, també amb representants d’empresaris, de fabricants, i d’entitats de control.

Esperem la vostra assistència, el dia 18 de juny a la seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Eginyers.Bcn). Properament trobareu més detalls de l’acte a la pàgina web de l’IDES www.seguretat.org.

, ,

Deixa un comentari