Go to Top

Promoció de la salut mental a la feina: un repte col·lectiu

MC Mutual, membre protector de la fundació Institut d’Estudis de la Seguretat,  organitza una jornada sobre Promoció de la salut mental a la feina: un repte col·lectiu.

El 38,2% dels treballadors manifesta patir estrès, ansietat o nerviosisme relacionats amb la feina, segons una enquesta de condicions de treball, elaborada per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), l’any 2011. Tanmateix, aquesta dada no seria més que la punta de l’iceberg, atès que s’estima que, a Europa, el 25% de les persones experimentarà un problema de salut mental en algun moment de la seva vida. L’ansietat i la depressió són problemes psiquiàtrics comuns en la població en general, causen situacions d’incapacitat i generen un cost elevat per a les empreses i la societat.

Tenen relació els factors de risc psicosocial d’una organització i la salut mental dels seus treballadors? Com pot una empresa desenvolupar polítiques relacionades amb la salut mental per afavorir la prevenció, la promoció i el retorn a la feina? Poden els serveis de prevenció contribuir a una millor gestió de les incapacitats relacionades amb els trastorns de la salut mental?

MC Mutual organitza una jornada amb el programa en que es tractaran els temes següents:

  • Treball i salut mental: un repte per a la societat a càrrec de Josep Moya. Responsable de l’àrea sociocomunitària de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya.
  • Empresa saludable i promoció de la salut mental, a càrrec de Francesc Martí. Departament de Desenvolupament de Projectes en PRL. MC MUTUAL.
  • Vigilància de la salut mental relacionada amb factors de risc psicosocial, a càrrec d’Immaculada Cortés. Unitat de salut laboral. Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • Taula d’experiències pràctiques en salut mental
    • Intervenció pràctica sobre el benestar psicològic dels treballadors d’emergències sanitàries a càrrec de Francesc Bonet. Director general del Sistema d’Emergències Mèdiques de la Generalitat de Catalunya.
    • Promoció de la gestió psicosocial en el col·lectiu call center a càrrec de Mónica García Ingelmo. Gerent de beneficis i administració RH. Salut i seguretat. Orange Espagne.

Podeu accedir a més informació i a les inscripcions al següent enllaç a la web d’MC Mutual

Deixa un comentari