Go to Top

Risc laboral – Informe 2014

Autor(s): Jordi Martínez

Àmbit(s): Risc laboral

La idea del Semàfor en seguretat i salut és veure l’evolució de l’any en curs a l’Observatori respecte l’anterior dels indicadors més fiables i representatius que ara per ara amb la informació disponible són els índexs d’incidència. Qualsevol variació en ± 5% en els accidents es considera zona carabassa. Un augment per sobre d’aquest 5% seria zona vermella i qualsevol disminució per sota es considera verda.


Pel que fa a les malalties professionals, qualsevol disminució en el percentatge de variació es considera vermell doncs és àmpliament acceptat que hi ha una infradeclaració de les malalties professionals que alguns estudis xifren en que només s’està declarant entre el 10 i el 20% de les que realment hi han, per tant qualsevol disminució va en detriment de l’objectiu de fer aflorar les que ara no s’estan comunicant per la via laboral i s’estan atenent en la xarxa sanitària com a malaltia comuna

Semafor2014 copia

RL – Taules i Figures

Deixa un comentari